Estetisyenlik Kursu

Eğitimlerimiz

3D Microblading Kıl Tekniği

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Kaşlar, y&uuml;z&uuml;n ortasında bulunan ve kişinin ifadesini bir anda değiştirebilen kısa kıllardır. Y&uuml;z&uuml;n simetrisine uygun olarak sıralanan kaşlar kişinin daha anlamlı bakışlara sahip olmasına yardımcı olur. Seyrek ve fazla ince kaşlarsa kişinin y&uuml;z ifadesindeki anlamı silebilir. En &ccedil;ok &ouml;nem verilen b&ouml;lgelerden biri haline gelen kaşlar, ge&ccedil;tiğimiz yıllarda kaş kalemleri ve ge&ccedil;ici d&ouml;vmelerde dizayn ediliyordu.&

3D Microblading Kıl Tekniği

            Kaşlar, yüzün ortasında bulunan ve kişinin ifadesini bir anda değiştirebilen kısa kıllardır. Yüzün simetrisine uygun olarak sıralanan kaşlar kişinin daha anlamlı bakışlara sahip olmasına yardımcı olur. Seyrek ve fazla ince kaşlarsa kişinin yüz ifadesindeki anlamı silebilir. En çok önem verilen bölgelerden biri haline gelen kaşlar, geçtiğimiz yıllarda kaş kalemleri ve geçici dövmelerde dizayn ediliyordu.

Vücudun çeşitli bölgelerine uygulanan kalıcı dövmelerin kaşa uygulanmasıysa hüsranla sonuçlanıyordu. Herhangi bir kış tekniği ile boyanmayan kaşlar, kişinin bakışlarına anlam kazandırmak yerine onlara sert bir görünüm veriyordu. Kalıcı dövmelerin silinmesi çok zahmetli ve uzun bir süreç olduğu için kadınlar tarafından tercih edilmiyordu.

3d microblading kıl tekniği hayatımıza girmesiyle birlikte yüz ifadeleri ayrı bir anlam kazandı. Kaştan ayırt edilmeyen, ince çizgilerden oluşan kaş çizimleri, her yaştan bireyin kolayca yaptırabileceği bir seçenek haline geldi.

Bir Kez Gelen Sürekli Müşteriniz Olacak

Yaş ilerledikçe kaşlar belirli bir dönemden sonra dökülmeye başlar. Bu da yüz ifadesinin silikleşmesine neden olur. Aynı şekilde fazla sarışın olan veya seyrek kaşlara sahip olanlar da 3d microblading kıl tekniği yaptıranlar arasındadır. Bu teknik sadece seyrek kaşlılar tarafından tercih edilmez. Kaşları yüzünün simetrisine uygun olmayan kadınlar da 3d microblading kıl tekniğini kullanırlar.

Yüzün orantısı dikkate alınarak kaşlara yeniden şekil verilir. Kaşını yaptırmak isteyen kişinin onayı alındıktan sonra işleme başlanır. Kişinin tenine, saç rengine, kişisel tercihlerine, göz rengine bağlı olarak renklendirme yapılır. Bu uygulama 6 ayda bir yenilenmelidir. Bu da bir kez gelen misafirin daimi müşteriniz olacağı anlamına gelir.

Kaşlara Herhangi Bir Zararı Yok

Kadınlar, kaşlarını sürekli olarak boyamaktan, boyalı kaşlarıyla ıslak alanlara girememekten, dövmenin rahatsız edici görüntüsünden sakınarak kaşlarını 3d microblading kıl tekniği uzmanlarına emanet eder.

3d microblading kıl tekniği kursu sayesinde kısa süre içerisinde kaş uzmanı olarak meslek hayatınıza başlayabilirsiniz. Son yıllarda ortaya çıkan ve bütçesi dahilinde her kadının yaptırmak istediği bu sistemde yaş skalası çok geniş olduğu için her yaştan bireye hitap edebilirsiniz. Üç aylık eğitim sürecinin ardından kaş uzmanı olarak meslek hayatınıza ilk adımı atabilirsiniz.

Bugüne kadar 3d microblading kıl tekniği yorumları olumsuz olmamıştır. Kişinin cildine herhangi bir zararı bulunmayan bu teknikte var olan kaş kökleri de korunur. Çok ince uçlu iğnelerler kaşların çıkış noktasından başlayarak efektlerin verildiği teknik uzmanlık ister. 3d microblading kıl tekniği kursu, kaş konusunda uzman olmak isteyen herkese hizmet verir.

Kursa katılmak için yaş kriteri yoktur. Her yaştan kadın ve erkeğin katılabildiği sistemde erkekler için de uygulanabilen kıl tekniği teorik olarak öğretilir. Teori dersleri tamamlandığında pratik olarak da öğrencilerin uzmanlaşması sağlanır. Son yılların en popüler meslekleri arasında olan bu teknik sayesinde bir güzellik merkezinde geleceğinizi şekillendirebilirsiniz.

lt;/p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; V&uuml;cudun &ccedil;eşitli b&ouml;lgelerine uygulanan kalıcı d&ouml;vmelerin kaşa uygulanmasıysa h&uuml;sranla sonu&ccedil;lanıyordu. Herhangi bir kış tekniği ile boyanmayan kaşlar, kişinin bakışlarına anlam kazandırmak yerine onlara sert bir g&ouml;r&uuml;n&uuml;m veriyordu. Kalıcı d&ouml;vmelerin silinmesi &ccedil;ok zahmetli ve uzun bir s&uuml;re&ccedil; olduğu i&ccedil;in kadınlar tarafından tercih edilmiyordu.</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>3d microblading kıl tekniği </strong>hayatımıza girmesiyle birlikte y&uuml;z ifadeleri ayrı bir anlam kazandı. Kaştan ayırt edilmeyen, ince &ccedil;izgilerden oluşan kaş &ccedil;izimleri, her yaştan bireyin kolayca yaptırabileceği bir se&ccedil;enek haline geldi.</p>

<p>&nbsp;&nbsp;<strong>Bir Kez Gelen S&uuml;rekli M&uuml;şteriniz Olacak</strong></p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Yaş ilerledik&ccedil;e kaşlar belirli bir d&ouml;nemden sonra d&ouml;k&uuml;lmeye başlar. Bu da y&uuml;z ifadesinin silikleşmesine neden olur. Aynı şekilde fazla sarışın olan veya seyrek kaşlara sahip olanlar da <strong>3d microblading kıl tekniği yaptıranlar </strong>arasındadır. Bu teknik sadece seyrek kaşlılar tarafından tercih edilmez. Kaşları y&uuml;z&uuml;n&uuml;n simetrisine uygun olmayan kadınlar da 3d microblading kıl tekniğini kullanırlar.</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Y&uuml;z&uuml;n orantısı dikkate alınarak kaşlara yeniden şekil verilir. Kaşını yaptırmak isteyen kişinin onayı alındıktan sonra işleme başlanır. Kişinin tenine, sa&ccedil; rengine, kişisel tercihlerine, g&ouml;z rengine bağlı olarak renklendirme yapılır. Bu uygulama 6 ayda bir yenilenmelidir. Bu da bir kez gelen misafirin daimi m&uuml;şteriniz olacağı anlamına gelir.</p>

<p>&nbsp;&nbsp;<strong>Kaşlara Herhangi Bir Zararı Yok</strong></p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kadınlar, kaşlarını s&uuml;rekli olarak boyamaktan, boyalı kaşlarıyla ıslak alanlara girememekten, d&ouml;vmenin rahatsız edici g&ouml;r&uuml;nt&uuml;s&uuml;nden sakınarak kaşlarını 3d microblading kıl tekniği uzmanlarına emanet eder.</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<strong>3d microblading kıl tekniği kursu </strong>sayesinde kısa s&uuml;re i&ccedil;erisinde kaş uzmanı olarak meslek hayatınıza başlayabilirsiniz. Son yıllarda ortaya &ccedil;ıkan ve b&uuml;t&ccedil;esi dahilinde her kadının yaptırmak istediği bu sistemde yaş skalası &ccedil;ok geniş olduğu i&ccedil;in her yaştan bireye hitap edebilirsiniz. &Uuml;&ccedil; aylık eğitim s&uuml;recinin ardından kaş uzmanı olarak meslek hayatınıza ilk adımı atabilirsiniz.</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bug&uuml;ne kadar <strong>3d microblading kıl tekniği yorumları </strong>olumsuz olmamıştır. Kişinin cildine herhangi bir zararı bulunmayan bu teknikte var olan kaş k&ouml;kleri de korunur. &Ccedil;ok ince u&ccedil;lu iğnelerler kaşların &ccedil;ıkış noktasından başlayarak efektlerin verildiği teknik uzmanlık ister. 3d microblading kıl tekniği kursu, kaş konusunda uzman olmak isteyen herkese hizmet verir.</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kursa katılmak i&ccedil;in yaş kriteri yoktur. Her yaştan kadın ve erkeğin katılabildiği sistemde erkekler i&ccedil;in de uygulanabilen kıl tekniği teorik olarak &ouml;ğretilir. Teori dersleri tamamlandığında pratik olarak da &ouml;ğrencilerin uzmanlaşması sağlanır. Son yılların en pop&uuml;ler meslekleri arasında olan bu teknik sayesinde bir g&uuml;zellik merkezinde geleceğinizi şekillendirebilirsiniz.</p>

Call Now ButtonHEMEN ARA
WhatsApp chat